دهمین دوره همایش صعود سراسری به قله آق‌داغ برگزار شود