اکبر بهنامجو

استاندار اردبیل| مسیر پیشرفت استان اردبیل را از شمال تا جنوب استان ادامه خواهیم داد

استاندار اردبیل گفت: طرح خلخال ۱۴۰۰ که منجر به احیای مناسب این شهرستان در بخش‌های مختلف صنایع، گردشگری و کشاورزی خواهد شد پیاده سازی شده است و بدین‌گونه مسیر پیشرفت استان را از شمال تا جنوب استان اردبیل ادامه خواهیم داد.