اخبار استان

استاندار اردبیل| مسیر پیشرفت استان اردبیل را از شمال تا جنوب استان ادامه خواهیم داد

استاندار اردبیل گفت: طرح خلخال ۱۴۰۰ که منجر به احیای مناسب این شهرستان در بخش‌های مختلف صنایع، گردشگری و کشاورزی خواهد شد پیاده سازی شده است و بدین‌گونه مسیر پیشرفت استان را از شمال تا جنوب استان اردبیل ادامه خواهیم داد.

جاده هشجین به سرچم 9 کیلومتر است!

فرماندار خلخال گفت: جاده هشجین به سرچم به طول 9 کیلو متر بوده و نه 13 کیلومتر و تبدیل یک راه فرعی به راه اصلی همیشه زمان بر می باشد؛ منابعی از سوی استاندار و نماینده برای جاده در نظر گرفته شده است که در صورت تسریع اعلام خوهد شد.